logo

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie.

  1. Skarb Państwa
  2. Gmina Kamienna Góra
  3. Gmina Lubań
  4. Gmina Nowogrodziec
  5. Gmina Jawor
  6. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  
2) Rada Nadzorcza,

      Pan Krzysztof Kapała - Przewodniczący Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pan Jarosław Krüger - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pani Marzena Różańska - Sekretarz Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pan Edward Basiński - Członek Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pan Andrzej Świątek - Członek Rady Nadzorczej SSEMP S.A.3) Zarząd

    Tadeusz Rycharski - Prezes Zarządu
    Dagmara Helena Gęborys - Wiceprezes Zarządu