logo

Organami Spółki są:1) Walne Zgromadzenie:

  

Skarb Państwa

Gmina Miejska Kamienna Góra

Gmina Nowogrodziec

Gmina Miejska Lubań

Gmina Miejska Jawor  

 


2) Rada Nadzorcza:

 

   Pani Joanna Chmielewska  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej SSEMP S.A.

   Pan Jarosław Krüger - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SSEMP S.A.

   Pani Marzena Różańska - Sekretarz Rady Nadzorczej SSEMP S.A.

   Pani Ewa Daraż - Członek Rady Nadzorczej SSEMP S.A.

   Pan Rajmund Kietliński - Członek Rady Nadzorczej SSEMP S.A.

   Pan Artur Mackiewicz - Członek Rady Nadzorczej

 

 3) Zarząd:    Tadeusz Rycharski - Prezes Zarządu


    Dagmara Helena Gęborys - Wiceprezes Zarządu