logo

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie.

  1. Skarb Państwa
  2. Gmina Kamienna Góra
  3. Gmina Lubań
  4. Gmina Nowogrodziec
  5. Gmina Jawor

  
2) Rada Nadzorcza,

      Pan Krzysztof Kapała - Przewodniczący Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pan Jarosław Krüger - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pani Marzena Różańska - Sekretarz Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pan Eugeniusz Kleśta - Członek Rady Nadzorczej SSEMP S.A.
      Pan Krzysztof Świątek - Członek Rady Nadzorczej SSEMP S.A.3) Zarząd

    Tadeusz Rycharski - Prezes Zarządu
    Dagmara Helena Gęborys - Wiceprezes Zarządu