logo

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

 
 
 
AKCJONARIUSZ
ILOŚĆ UDZIAŁÓW
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW
UDZIAŁ PROCENTOWY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
1

Skarb Państwa

44982
4.498.200,00
39,21%
2

Gmina Miejska Kamienna Góra

30451
3.045.100,00
26,54%
3

Gmina Nowogrodziec

14176
1.417.600,00
12,36%
4

Gmina Miejska Lubań

18182 1.818.200,00 15,85%
5
Gmina Miejska Jawor 5931 593.100,00 5,17%
-
- - - -
 

Kapitał zakładowy SSEMP S.A w Kamiennej Górze: 11.372.200,00 zł.