logo

Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, poszukuje pracownika do pracy w swojej siedzibie na stanowisko:

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

OPIS STANOWISKA :

·         Występowanie o  warunki zabudowy i zagospodarowywania terenu oraz pozwoleń na budowę

·         Organizowanie przetargów

·         Opracowywanie projektów podziałów geodezyjnych

·         Sporządzenie planów inwestycyjnych

·         Nadzór nad przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

·         Zarządzanie nieruchomościami Strefy

·         Prowadzenie ewidencji do celów podatków od nieruchomości i podatku rolnego

·         Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zajmowanego stanowiska

 

WYMAGANIA:

·         Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane geodezja, budownictwo i pokrewne)

·         Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

·         Znajomość obsługi komputera, a w szczególności edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych

·         Prawo jazdy kat.B

·         Umiejętność pracy w zespole

·         Komunikatywność i wysoka kultura osobista

·         Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

OFERUJEMY:

·         Interesującą pracę na pełny etat

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i efektów pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         curriculum vitae

·         list motywacyjny

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesyłanie swoich aplikacji do dnia 31-08-2017r na adres:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul.Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Specjalista ds. inwestycji”

lub na adres e-mail

strefa@ssemp.pl

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, poszukuje pracownika do pracy w swojej siedzibie na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI INWESTORA

OPIS STANOWISKA :

·         Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych

·         Przygotowywanie i aktualizowanie ofert inwestycyjnych

·         Współpraca z podmiotami spierającymi rozwój przedsiębiorczości oraz współpraca z inwestorami (ARR, PAIiIH, COI, samorządy terytorialne)

·         Pozyskiwanie inwestorów i ich kompleksowa obsługa (współpraca z inwestorem w zakresie pozyskiwania niezbędnych dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych ; negocjacje 

z inwestorem)

·         Propagowanie oferty inwestycyjnej

·         Udział w procedurze przygotowywania i realizacji przeprowadzania rokowań i przetargów

·         Prowadzenie teczek obsługiwanych klientów i przedsiębiorców

·         Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie kontroli warunków udzielonych zezwoleń przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy

·         Przygotowywanie wniosków o zmiany obszarów KSSEMP

WYMAGANIA:

·         Wykształcenie wyższe

·         Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

·         Znajomość obsługi komputera, a w szczególności edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych

·         Prawo jazdy kat.B

·         Umiejętność pracy w zespole

·         Komunikatywność i wysoka kultura osobista

·         Mile widziana umiejętność czytania map

OFERUJEMY:

·         Interesującą pracę na pełny etat

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i efektów pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         curriculum vitae

·         list motywacyjny

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesyłanie swoich aplikacji do dnia 31-08-2017r na adres:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul.Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Specjalista ds.obsługi inwestora”

lub na adres e-mail: strefa@ssemp.pl

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.