logo

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przesiębiorczości S.A. ma siedzibę w Polsce, województwo dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra; adres ul. Papieża Jana Pawła 11a. Wpisana jest przez Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu ( IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) do rejestru pod numerem KRS: 000072790, NIP - 614-14-72-974, REGON ; posiada kapitał zakładowy 11.372.200 zł opłacony w całości do Santander Bank Polska S.A. o/Kamienna Góra