logo

Nazwa: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: kraj Polska, województwo dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina miejska Kamienna Góra, miejscowość Kamienna Góra

Adres: ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra

Wysokość kapitału zakładowego: 11.372.200,00 zł.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000072790

NIP: 614-14-72-974

REGON: 230820274